FamilyGuard™ Disinfectant Cleaner Trigger

Diệt khuẩn NHIỀU BỀ MẶT FamilyGuard giúp làm sạch và tiêu diệt 99.9% Vi Khuẩn & Vi-rút. Sản phẩm này có thể diệt được vi-rút gây COVID-19*

*SARS-CoV-2, Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538)**, Salmonella enterica (Salmonella) (ATCC 10708), Listeria monocytogenes (Listeria) (ATCC 35152), Enterococcus facecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (E. coli) (ATCC 11229), Enterobacter aerogenes (ATCC 13048), Campylobacter jejuni (ATCC 29428), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Klebsiella pneumoniae **, Rotavirus, Respiratory Syncytial Virus (RSV) (ATCC VR-26), Influenza A (flu) (ATCC VR-544), Herpes Simplex Virus Type 1 (ATCC VR-733), Herpes Simplex Virus Type 2 (ATCC VR-734), Human Coronavirus (ATCC VR-93), Parainfluenza A Virus Type 3 (ATCC VR-93), Avian Influenza A Virus (ATCC VR-2072).

ĐỂ VỆ SINH & LÀM SẠCH:
Xịt cách bề mặt 20 cm (6-8 inch) cho đến khi phủ hết bề mặt. Đối với các vết bẩn cứng đầu, để dung dịch tác động trên bề mặt trong vài phút trước khi lau sạch.

ĐỂ DIỆT KHUẨN:
Lau sạch trước các bề mặt. Xịt dung dịch lên bề mặt cho đến khi phủ đủ. Sau đó lau sạch.

Dùng được trên các bề mặt cứng không xốp

Where to useWhere to use

KHÔNG ĐƯỢC: Tránh các nguồn nhiệt trực tiếp. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn bình xịt hoặc nhãn sản phẩm để chuyên gia tư vấn. Không dùng vệ sinh môi trường thủy sinh. Tránh tiếp xúc lâu với gỗ, nhôm và bề mặt được sơn, mài hoặc mềm, xốp

Xoay nút vặn trên vòi xịt sang ‘ON’.