Cách để khử trùng trở thành một thói quen hàng ngày của bạn

Với lịch trình bận rộn vi trùng sẽ xâm nhập vào nhà hàng ngày. FamilyGuard™ Disinfectant Cleaner Trigger có thể giúp khử trùng trở thành một thói quen hàng ngày của bạn. Bởi vì việc khử trùng không chỉ quan trọng trong mùa lạnh và cúm mà là cả năm. Và FamilyGuard® giúp việc tiêu diệt vi trùng xâm nhập một cách nhanh chóng và dễ dàng.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

LẮC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Để Khử Trùng Vi trùng trên bề mặt cứng, không xốp: Phun bề mặt đã làm sạch trước cho đến khi ướt. Để sản phẩm lưu lại trên bề mặt trong 5 phút.

Diệt Vi khuẩn gây mùi trên bề mặt mềm: Phun bề mặt đã làm sạch trước cho đến khi ẩm. Vi khuẩn gây mùi sẽ bị tiêu diệt sau 5 phút. Để bề mặt khô hoàn toàn trước khi sử dụng. GIỮ TRẺ EM VÀ VẬT NUÔI TRÁNH XA CÁC BỀ MẶT CHO ĐẾN KHI KHÔ HOÀN TOÀN. Kiểm tra tại chỗ các bề mặt mềm ở khu vực không dễ thấy về độ bền màu (trước khi sử dụng rộng rãi).

Kiểm soát nấm và mốc: Phun bề mặt đã làm sạch trước cho đến khi ướt. Để bề mặt được xử lý khô tự nhiên. Thực hiện lại nếu cần.

Cách khử mùi: Xịt sản phẩm vào giữa phòng trong 10 giây.