Cách sản phẩm FamilyGuard® giúp bảo vệ chống lại HSV như thế nào

Có một số vi trùng mà bạn muốn loại bỏ hoàn toàn. FamilyGuard™ Disinfectant Cleaner Trigger không chỉ tiêu diệt 99,9% vi-rút, vi khuẩn và nấm, mà còn có hiệu quả chống lại vi-rút Herpes Simplex (HSV) loại 1 và 2, vi-rút H1N1 và Hợp bào hô hấp. Nên sử dụng FamilyGuard® cho các bề mặt có mầm bệnh lây lan, như tường, ga trải giường và đồ chơi, để giúp bảo vệ chống vi-rút và mùi.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

LẮC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Để Khử Trùng Vi trùng trên bề mặt cứng, không xốp: Phun bề mặt đã làm sạch trước cho đến khi ướt. Để sản phẩm lưu lại trên bề mặt trong 5 phút.

Diệt Vi khuẩn gây mùi trên bề mặt mềm: Phun bề mặt đã làm sạch trước cho đến khi ẩm. Vi khuẩn gây mùi sẽ bị tiêu diệt sau 5 phút. Để bề mặt khô hoàn toàn trước khi sử dụng. GIỮ TRẺ EM VÀ VẬT NUÔI TRÁNH XA CÁC BỀ MẶT CHO ĐẾN KHI KHÔ HOÀN TOÀN. Kiểm tra tại chỗ các bề mặt mềm ở khu vực không dễ thấy về độ bền màu (trước khi sử dụng rộng rãi).

Kiểm soát nấm và mốc: Phun bề mặt đã làm sạch trước cho đến khi ướt. Để bề mặt được xử lý khô tự nhiên. Thực hiện lại nếu cần.

Cách khử mùi: Xịt sản phẩm vào giữa phòng trong 10 giây.